E.C.O Film Teknolojisi – Nur Kimya Arıtma


E.C.O Film Teknolojisi


SUEZ'nin tescilli E.C.O. Film teknolojisi, hem karbon çelik yüzeylerde korozyon koruması ve hem de tüm sistemde şartlandırma yapabilen tek teknolojidir.

FOSFOR içermez,

ÇİNKO gibi EPA tarafından öncelikli kirletici olarak nitelendirdiği maddeleri içermez,

Halojenler ile aktive olarak , galvanik korozyonu tetikleyen kalay katkı maddeleri içermez.

E.C.O. Film Teknolojisi , soğutma suyu sistemlerinde karbon çelik yüzeylerde koruyucu film tabakası oluşumunu desteklemek için özel C-H-O polimer teknolojisini kullanır. Bu polimerik katkı maddeleri sadece karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) bileşenlerine sahiptir ve fosfat bazlı programlara göre %80 daha ince olan ve kendi kendini sınırlayan koruyucu bir film tabakası oluştururlar.

E.C.O Film Teknolojisinin uygulanması ve yönetilmesi kolaydır. Soğutma Kulelerinde depozit ve korozyon oluşumunun önlenmesi için tipik olarak 2, 3 veya 4 ürün kullanılmakta iken , E.C.O. Film teknolojisi sayesinde aynı performansı daha uygun maliyet ile elde etmek için yalnızca 1-2 ürün seçeneğini kullanma seçeneğine sahip bulunmaktasınız. Daha az ürün, daha az kimyasal elleçleme, daha az çapraz kontaminasyon riski, dozaj pompaları ve ekipmanında daha az bakım ve ekibiniz için daha az güvenlik riski anlamına gelir. E.C.O. Film programları , sisteminizin tamamen korunmasını sağlamak ve reel şartlandırma performansını sağlamak için , sadece kimyasal beslemeyi kontrol etmek yerine , ileri teknoloji on-line korozyon ve depozit monitörlerini de kullanır.

Ayrıca, tüm E.C.O Film ürünleri, ürün besleme miktarını gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için kullanılan floresan trace madde içermekte olup , böylelikle soğutma suyu sistemi için gereken karmaşık test sayısını ve ekibinizin soğutma suyu kimyasını yönetmek için harcadığı zamanın azalmasını sağlar.

Kritik soğutma işlemlerinde depozit oluşumu üretimi sınırlayabilir, mikrobiyolojik kirlilik artışı atık problemlerine ve fazla biyosit kullanımına neden olabilir ve birçok işletme atık su için fosfor limitleri ile karşı karşıya kalmaktadır . SUEZ’nin soğutma suyu için E.C.O.Film (yüksek karboksilat oksit) teknolojisi, soğutma kule sistemleri su şartlandırması için fosfat kullanımını ortadan kaldırmaktadır.

.E.C.O Film'in Çözüm Getirdiği Sorunlar:

E.C.O. Film teknolojisi standart Fosfor içerikli korozyon inhibitörlerine göre KalsiyumFosfat çökelme riskini yüksek ph (9.0 pH) değerlerinde dahi etkili bir şeklide azaltır.

Fosfat bazlı soğutma suyu şartlandırma programını ile fosfat bazlı olmayan programla karşılaştırılması.

Yosun oluşumu ve kontrolü ile ilgili problemler ortadan kalkar.

Faydaları:
*Kalsiyum Fosfat depozit oluşum riskini ortadan kaldırır.
*Çinko Fosfat depozit oluşum riskini ortadan kaldırır.
*EPA’nın belirtmiş olduğu kirleticileri kullanımını ortadan kaldırır.
*Sudaki mikrobiyolojik oluşumların ve yosun büyümesini tetikleyebilecek besin yükünü azaltır.
*Pahalı bir ekipman çözümüne ihtiyaç duymadan daha katı fosfat deşarj sınırlarına uymanıza olanak tanır.
*Güvenliği arttırır.
*Asit kullanımını ve kullanım riskini azaltır.
*Şartlandırma programı ve kimyasal besleme karmaşıklığını azaltır.
*Kimyasal kullanımını ve riskini azaltır.
*Daha çevreci ve yenilikçi ürün kullanımı ile İşletmelerin sosyal olarak Marka ve Toplumsal imajının yükselmesinde katkı sağlar.
Translate »