Entegre Politikamız – Nur Kimya Arıtma


Entegre Politikamız


En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket etmek,

Her türlü üretim ve hizmet faaliyetleri süresince; ekolojik dengeye zarar vermemek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek,

Kalitemizi oluşturan en önemli faktörün çalışanlarımız olduğunu düşünerek, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve kalitemizi günden güne daha da artırmak için, eğitimleri NURKİMYA ARITMA ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak sürdürmek,

Kalite anlayışımızın temeli; gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğanın dengesini bozacak hareket ve eylemlerden kaçınmak,

Kalite Yönetim Sistemini etkin uygulamak, yasal mevzuatlara, standart ve müşteri şartlarına tam uyarak devamlı ileriye götürmek POLİTİKAMIZDIR.

2022 Yılı Entegre Hedeflerimiz
• Müşteri memnuniyet oranını % 90’dan %95’e çıkarmak.
• Çalışan memnuniyet oranını % 95 den % 97’e çıkarmak
• Müşteri şikâyet sayısını %5 oranında azaltmak,
• Tekrar eden müşteri şikâyet sayılarını %98 oranında azaltmak,
• Müşteri şikâyetlerine cevap verme süresine %100 uyum sağlanması (max. 5 iş günü)
• 2020 yılı sonuna kadar tüm çalışanların en az 5 saat kalite eğitimi almış olmasını sağlamak,
• Tedarikçilerden kaynaklanacak hataları 0 düzeyinde tutmak,
• 2020 yılı içerisinde İş Güvenliği kurallarına uyarak oluşabilecek iş kazalarını %1’in altında tutmak,
• Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda müşteri memnuniyeti için ürün maliyetini düşürüp kalitesini arttırmak,

Translate »